October 15, 2012

ಮೌನ..??

ನೀರವ ಮೌನವೋ
ಈ ಜಗ ಬರಿದಾಗಿ
ಕವಿಯಿತೋ ಕಾರ್ಮೋಡ..
ಬತ್ತಿದ ಬಾನಲಿ
ಹನಿಯ ಉಗಮ
ಭೂ ಕಾವಿನ ಆವಿಯಲಿ

ಖಗ ಮೃಗ ಜಲ-ಚರ

ಬದುಕಿನ ಓಟದಿ
ಉದರ ಧಗೆಯಲ್ಲೀ..
ಮನುಜನ ವಾಸವೋ
ನೆತ್ತರು ಬರಿದಾಗಿ
ಸುಡು ನೆತ್ತಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ

ನಗುವೋ ಅಳುವೋ

ಹೊತ್ತಿದ ದಾಹದಿ
ಕರುಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವಾನ..
ಈ ಜನ-ಮನದಲಿ
ವಿಧಿಯ ನೆರಳಲಿ,
ಬಾಳು ನರಕವು
ಭೂ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ.

October 05, 2012

ಮಾಸಿದ ನಗೆಯು..

ಮಾಸಿದ ನಗೆಯು
ಕಣ್ಣಿನಾಳದ ಕಡು ಕಲ್ಲಿನಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬತ್ತಿದ ಜಲತೀರದ ಮರಳ ಧಗೆಯಲ್ಲಿ
ಉರಿದುರಿದು ಕೆಂಪಾಗಿ
ಇಳಿ ಸಂಜೆಯ ತಿಳಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಮೋಡ ಎಬ್ಬಿಸಿತು
ಮುಖ ಚಂದಿರದಲ್ಲಿ...