September 18, 2013

ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿ

ಮರೆತೆ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುವುದು ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಗ
ಕಣ್ಣೀರ ಸುಳಿವು, ಬಾಡಿದ ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೂ ಬಳಿಬಂದು ಹೇಳುವ ಅಭಿಲಾಷೆ
ಭಯವೋ....??
ನಂಬಿಕೆ....!! ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಳಾರೆ.
ಮಾತಿಗಾದರೂ ಸಿಗು ಎಂದೆಂದೂ
ಬಹುದೂರದ ಪಯಣದಿ.
ನೀನಾರೋ..??
ಗೆಳತಿಯೋ..?? ಪ್ರೇಯಸಿಯೋ..??
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಮನಕೆ
ಆದರೂ, ಮನ ಕದಲಿದೆ.
ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಯೋ....,,
ಬರೆದ ಅಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ....

No comments:

Post a Comment