October 05, 2013

ಬದುಕು

ಬದುಕು, ನೀರ ಮೇಲಿನ ದೋಣಿಯಂತೆ
ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವವನ ರಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕಷ್ಟೆ!!!!

2 comments:

  1. ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯನ್ನ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಡೆಯುವುದು. ಬದುಕು ಹಾರುವ ಕಪ್ಪೆಯ ತರಹ. ಅದ ಹಿಡಿದು ಬುಟ್ಟಿಯಲಿ ತುಂಬಿದಂತೆ ಈ ಜೀವನ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ಅದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ, ಬದುಕು ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಒಡೆದು ಛಿದ್ರವಾಗಬಾರದಷ್ಟೇ....

      Delete